Kuldre Kool

Kuldre Kooli pilt

 
20. oktoober -1. november koolis:

* 20.-26. oktoober SÜGISVAHEAEG

* 20.-23. oktoober vanemad kodutütred metsalaagris

Reede, 31. oktoober

* osalemine tehnika- ja tehnoloogialaboris Võrumaa Kutsehariduskeskuses

* 31. oktoober - 1. november osalemine noorkotkaste ja kodutütarde piirkondlikus laagris Antslas (osalemissoovist anna teada esmaspäevaks, 27. oktoobriks, õp. Kristinale)

 
Mälumäng

Hetke tulemusi vaata SIIT!

Eesmärk: Avardada õpilaste silmaringi ja selgitada välja paremate teadmistega võistkond eraldi kolmes vanuserühmas.

Mängureegleid vaata SIIT!