Põhja- ja lõunamaa loomad. 01.04-05.04.2019 a.

Sel nädalal:

  • Tähistame rühmasiseselt 1. aprilli.

  • Vaatame pilte ja räägime põhja- ja lõunamaa loodusest, loomadest.

  • Proovime matkida põhja- ja lõunamaa loomade hääli ja liikumist.

  • Harjutame esemete rühmitamist ühe ühise tunnuse alusel.

  • Harjutame hääliku J hääldamist: kuulame kirjanduspala ja ehitame mänguloomadele loomaaia.

  • Mängime sõrmemängu, teeme kirja eelharjutust.
  • Maalimis- ja kleepetööna valmib krokodill.