Sündmused

Ökomärgis

g1563

Kuldre Kooli sööklale on väljastatud alates veebruarist 2023. a Põllumajandus– ja Toiduameti poolt ökomärgis 

"20-50%  toorainest on mahe“ .

Õpilastele pakutakse mahetoorainest valmistatud koolilõunat.

NB! Muutus pikapäevarühma tööaeg!

Alates esmaspäevast, 6. veebruarist, töötab pikapäevarühm kuni kella 15.00 –ni.

Konkurss õppealajuhataja 0,5 ametikohale

Kuulutan välja asutusesisese konkursi õppealajuhataja 0,5 ametikohale.

Loe edasi...

Esmaspäeval, 12. detsembril distantsõpe

12. detsembril on Kuldre Koolis seoses keeruliste ilmaoludega distantsõpe. Õpetajad lisavad õppeülesanded Stuudiumisse.

Lehekülg 1 / 18