Sündmused

Lastevanemate koosolek

Lastevanemate koosolek toimub 13. oktoobril algusega kell 18.00
 
Päevakord:
 
1. Covidist ja vaktsineerimisest - kooliõde Raili Lusti
2. Kokkuvõte hoolekogu tegevusest möödunud õppeaastal - Talvo Kont
3. Hoolekogu liikmete valimine - Andrus Kompus
4. Jooksvad küsimused.

Tundide kellaajad 22. ja 23. septembril

1. tund 8.00 – 8.35
2. tund 8.45 – 9.20
3. tund 9.30 – 10.05
lõuna 1-5. klass
4. tund 10.25 – 11.00
lõuna 6.-9. klass
5. tund 11.20 - 11.55
6. tund 12.05 – 12.40
7. tund 12.50 - 13.25


Pikapäevasöök 13.25

Buss hakkab kõiki õpilasi koju vedama kell 13.50, õhtuseid bussiringe ei toimu.

Lehekülg 2 / 62