RENE retk

Avaldan kiitust Madelin Rattusele ja Silvia Ojale eduka osalemise eest Võrumaa Kodutütarde ja Noorkotkaste RENE retkel.