RENE retk

Avaldan kiitust Madelin Rattusele ja Silvia Ojale eduka osalemise eest Võrumaa Kodutütarde ja Noorkotkaste RENE retkel.

Avaldan kiitust Madelin Rattusele ja Silvia Ojale eduka osalemise eest Võrumaa Kodutütarde ja Noorkotkaste RENE retkel.