5. PEALKIRJAD ja Alapealkirjad

Tekst jagatakse peatükkideks. Igale peatükile pannakse oma pealkiri. 


Pealkirja ja alapealkirja näidis

Joonis 1: Pealkirja ja alapealkirja näidis

Vaata Youtubest https://youtu.be/CZr-AfJXLsM

PEALKIRI

 • Asub ülaservas lehekülje alguses vasakus servas (mitte keskele joondatud).
 • Samal lehel võib olla AINULT ÜKS pealkiri.
 • Kirjutatakse LÄBIVALT SUURTE TÄHTEDEGA  (Peatükkide, sissejuhatuse, kokkuvõtte, allikate loetelu ja lisade pealkirjad).
 • Times New Roman suurusega 12.
 • Pealkirja järele punkti ei panda. Sõnu ei poolitata.
 • Pealkirja all enne teksti on ÜKS TÜHI rida.

Pikad peatükid jagatakse alapeatükkideks. Igal alapeatükil on oma alapealkiri. 

Alapealkiri

 • Asub lehekülje vasakus servas (mitte keskele joondatud), ei pea olema lehekülje alguses.
 • Samal lehel võib olla mitu alapealkirja.
 • Kirjutatakse Suure algustähega.
 • Times New Roman suurusega 12.
 • Alapealkirja järele punkti ei panda. Sõnu ei poolitata.
 • Alapealkirja järel enne teksti TÜHJA RIDA EI OLE.
 • Kui alapealkirja alla jääb ainult 1-3 rida teksti, siis pane see alapealkiri järgmisele lehele.

Pealkirjad ja alapealkirjad võivad olla nummerdatud.