6. TEKST - joondamine ja lõigud

PEAB OLEMA

  • Kirjaridade mõlemad otsad on ühepikkused asuvad servades ühel joonel (rööpne joondamine)
  • Kui tekst jääb hõredalt, siis tuleb järgmise rea sõna vastavalt poolitusreeglitele poolitada.
  • Kuldre Koolis kasutatakse kirjalike tööde lõikude vormistamisel plokkstiili. Iga mõttearendus omas plokis. 
  • Taandridu EI OLE. Iga lõigu järel on tühi rida. Selle järel algab uus tekstiplokk.

Teksti joondus

Joonis 1: Teksti joonduse näited

Vaata Youtubest https://youtu.be/qS6fNZTz7mI

 

Lõigud

Joonis 2: Teksti lõikude vormistamise näited

Vaata Youtubest https://youtu.be/BmPyQwkXD8M