LOOVTÖÖ KONTROLLIMINE

Oma loovtöö vormistuse kontrollimiseks vaata ja võrdle pildiga.

Kindlasti vaata ka erinevaid küsimusi!

 

 Tiitelleht

Sisukord

Kas on olemas SISSEJUHATUS, KOKKUVÕTE JA KASUTATUD ALLIKAD?

Teksti vormistamine

Piltide vormistamine

Tabelite ja diagrammide vormistamine ja viited.

Kasutatud allikad


 Tiitelleht -

Kas kõik on olemas ja paigutatud nagu näidisel?

Kas lehe servad on õige laiusega?

Loovtöö kontroll 2

 

Tagasi algusesse  


 Sisukord

Kas lk. numbrid on õiged?

Kas sisukorra lk number on ära peidetud?

Loovtöö kontroll 3

Tagasi algusesse  


 

Loovtöö kontroll 4

Kas on olemas SISSEJUHATUS, KOKKUVÕTE JA KASUTATUD ALLIKAD?

Tagasi algusesse  


 

Loovtöö kontroll 5

Teksti vormistamine - kas on õiged tähekujud, suurus ja joondused?

Tagasi algusesse  


 

Loovtöö kontroll 6

Piltide vormistamine - kas on paraja suurusega, allkirjaga ja vajalike viidetega?

Tagasi algusesse  


Loovtöö kontroll 7

Tabelite ja diagrammide vormistamine ja viited. Kas on paraja suurusega, allkirjaga ja vajalike viidetega?

Tagasi algusesse  


 

Loovtöö kontroll 8

Kasutatud allikad - kas allika kirjetes on kõik olemas ja õiges järjekorras?

Tagasi algusesse