4. LEHEKÜLJE NUMBRID

KUIDAS TEHA

Vaata Youtubest https://youtu.be/1NfSR5uYA2A

Otsi ülalt menüü Sisesta
Sisesta > #Leheküljenumbrid > Rohkem valikuid

  • Klõpsa valikule Jalus;
  • Klõpsa valikule Kuva esimesel lehel. Linnuke peab ära kaduma;
  • Rakenda.

1. LK numbrite lisamine

Joonis 1: LK numbrite lisamise asukoht

2. Lk numbrite häälestus

Joonis 2: LK numbrite häälestus

PEAB OLEMA

  • Igal töö sisu leheküljel on number. 
  • Lk numbri asukoht on lehekülje alumisel veerise keskel.
  • Times New Roman kirjas ja suurusega 12

Lk number EI OLE nähtav lehtedel, kus pole töö sisu. Need on:

  • Tiitellehel;
  • sisukorra lehel;
  • lisade lehtedel.

See tähendab, et

Esimene NÄHTAV lk number on 3 ja asub SISSEJUHATUSE lehel. 
Kuidas peita lk nr 2, seda on kirjutatud SISUKORRA moodustamise juhendis.
Viimane NÄHTAV lk number asub KASUTATUD ALLIKATE lehel.

 

3. Lk number valesti

Joonis 3: Näidised valesti vormistatud LK numbritest

4. Lk number õigesti

Joonis 4: Näidis õigesti vormistatud LK numbritest

Mittevajalike numbrite peitmist vaata SISUKORRA moodustamise juurest SIIT lingi alt.